SNO informerar

Utredningen om i hopslagning av mastersprogram fortsätter. Jag var på grundutbildningsmöte med ABE-skolan i veckan där utvecklingen av 3+2 fortsatte med diskussioner om i hopslagning av mastersprogram, ännu är ingenting klart även om det skall finnas förslag klara den 14 mars. Allt detta enligt ett rektorsbeslut om att mastersprogrammen skall ha färre ingångar men med olika spår.  Vi fortsätter ge de ansvariga studenternas syn på saken!

UtbildningRådet THS. Efter mötet 19 januari ligger fokus på att identifiera de besluts- och informationsvägar som finns inom sektionerna/skolorna/ institutionerna. Detta för att veta var vi skall gå om vi vill påverka utbildningen. Detta är något som även vi på sektionen kommer jobba med under våren.

CSN. Senaste nytt angående CSN-problemet är att LinTeks (Linköpings teknologers studentkår)ordförande ska träffa utbildningsdepartementet den 4:e mars och se vad som händer. Vi vill ha ett riktigt formellt beslut! (Info från THS)

Studienämnden dra igång. Vill du påverka din egen utbildning och se till så att du får ut det du vill av dina år på KTH? Vill du lära känna andra engagerade studenter och diskutera utbildning, kurser och organisation? Bli ÅKE och var med och påverka! (se bifogat utdrag ur PM). Vi drar snart igång med en kick-off! Pst, det är snart ett sektionsmöte! Passa på och sök ÅKE, skicka ett mejl till val@s.kth.se eller till sno@s.kth.se.  

Har du frågor, tankar eller funderingar kring din utbildning, kontakta mig!
Hannah Linngård – SNO 2011
sno@s.kth.se