Ta chansen att vidga Ditt projektledarnätverk!

Tisdagen den 22 februari 2011 kl 15.00 – 19.00
SVR Samhällsbyggarnas fackgrupp för professionell Projektledning och Faveo Projektledning inbjuder till en eftermiddag som ägnas åt Projektledarnas ledarskap.
Dagens och morgondagens projektledare förväntas vara skickliga på att hantera människor, bådei och omkring projektet. Detta ställer krav på ledarskap vilket är tema för dagens seminarium.

Eftermiddagen omfattar:
• en föreläsning om ledarskap
• en paneldebatt, under ledning av Projektledningsgruppens ordförande, Torsten Josephson, omProjektledarens speciella behov och förutsättningar.

Plats: Denna gång ses vi hos Faveo Projektledning AB, Korta Gatan 7 i Solna. T-bana, blå linjen,
hållplats Vreten. (Faveo är Swepros nya namn)
Anmälan: Snarast till SVRs kansli, tel. 08-545 217 50 eller svr@svr.se

Reservera eftermiddagen, välkomna!

SVR utgör ett unikt nätverk eftersom det utgör en mångfald och spegling av alla aktiva högskoleutbildade samhällsbyggare i hela Sverige!

Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med Väg- och vatten, och Samhällsbyggnadsinriktning samt teknologer/studenter från dessa högskoleutbildningar. I dagsläget är cirka 3500 individer medlemmar i SVR – ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets