Delta i Skanska Sustainable Cities

Delta i Skanska Sustainable Cities – göra våra städer mer levande och vinn en resa tills smältdegeln New York City.

Göra våra städer mer levande! Delta i Skanska Sustainable Cities – vinn en resa till New York City.

För första gången i världshistorien bor det fler människor i städer än på landsbygden. Till år 2030 beräknas 60 procent av världens befolkning bo i städer, och de stora städerna fortsätter att expandera. För att våra städer ska fortsätta vara attraktiva platser att leva på, måste utvecklingen ske i harmoni med dess invånare och miljö.

I tävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge söker vi dina idéer och visioner för hur vi kan utveckla Stockholm/Göteborg/Malmö på ett sätt som skapar möten mellan människor som gör våra städer mer kreativa och toleranta.

Förstapristagaren vinner en studieresa till New York och får också presentera sitt bidrag på Skanskas Framtidsdagar i mars/april 2013 inför 300 ledande politiker och beslutsfattare. Tävla individuellt eller i team om två. Läs mer och tävla på www.skanskasustainablecities.se senast 7 februari!

English:

Join Sustainable Cities Challenge 2013 and win a trip to Skanska in New York!

By the year 2030, 60 percent of the world’s population will live in urban areas. If our cities are to remain appealing places to live, city planning must occur in harmony with its inhabitants and the environment at large. Skanska Sustainable Cities Challenge 2013, asks you to share your ideas about how Stockholm, Gothenburg or Malmö could evolve to meet the urbanization processes. Skanska wants your suggestions on how we can help people to meet up and make our cities more creative and tolerant.

The winner will receive a trip to Skanska in New York City and will also have the opportunity to present their idea at Skanska’s Framtidsdagar in March and April 2013, in front of 300 leading politicians and decision makers. Compete individually or in teams of two. Deadline is 7 February 2013. Read more and compete on www.skanskasustainablecities.se.