Don Com

donCom

Namn: Anders Ekengren (L-70)
Invald: 2003
Inriktningar:Stadsplanering, samhällsbyggnad, lantmäteri
Vem är Don:  Efter 12 år som stadsbyggnadsdirektör i Nacka med ansvar även för miljö och exploatering bedriver jag egen verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Har varit chef för plan- och miljösektionen på kommunförbundet och arbetat med tjänsteexport inom lantmäteriområdet. Under lång tid verksam i Västerås stad bland annat som chef för Konsult & Service och Lantmäteriförvaltningen.

 

 

Mailadress: andersekengren48[at]gmail.com
Telefon: 0704319460