Don Drysse

don

Namn: Bo Dryselius
Invald: 1973
Inriktningar: Don Drysse har tidigare varit anställd hos Vägverket, med projekterings- IT- samt trafiksäkerhetsinriktning. Många internationella uppdrag.
Vem är Don: Drysse är överingenjör, och deltog tidigt i införandet av fotogrammetri- och IT-baserad projektering. Under sin skoltid var Drysse Kårklubbmästare, samt med i KVSIF. Han var även med och startade Promenadorquestern.

 

Mailadress:
Telefon: