Don GIS

jan-zakariasson

Namn: Jan Zakariasson (L-82)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don:

Jan Zakariasson är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Jan har de senaste tjugo åren verkat som konsultchef i olika linjechefsroller. Jans specialområden är företagsledning, förändringsledning, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, projektledning. Jan är idag VD inom  Agima Management. Tidigare har Jan arbetat inom VBB, Siemens, Intergraph, Sweco (där Jan grundade Sweco Position) och Swedesurvey.

Mailadress: jan.zakariasson[at]agima.se
Telefon: 073-412 63 22