Don Idéfix


Namn: Britta Blaxhult
Invald: 2012
Inriktningar: Samhällsplanering, Fastighetsbildning med Mark- och Vatten inriktning.
Vem är Don: Har de senaste 15 åren arbetat med Affärsutveckling för såväl bostäder som kommersiell fastigheter på stora Entreprenadbolag. Arbetade de 10 första åren efter Examen på Stockholms stad som projektledare och fastighetsförvaltare. Har genom åren skaffat en bred erfarenhet i branschen och ett stort kontaktnät.
Sektionsengagemang: Förvaltningsutskottet

Mailadress: britta.blaxhult[at]veidekke.se
Telefon: 070-2368970