Don KåK

donKak
Namn: Astrid Evang
Invald: 2013
Inriktningar: Byggprojektledning, projekteringsledning, stadsplanering
Vem är Don: Västgötte från Mariestad som flyttade till Stockholm när jag började plugga på KTH, Väg & Vatten, 1984.
Kassör i V-styrelsen 1986 och mångårig medlem i Klubbmästeriet.
Började min yrkesverksamma bana på Tyréns 1991 och har sedan jobbat på konsult- och beställarsidan i stora och små konsultföretag. Bygg- och projektledning med inriktning projekteringsledning i stora stadsutvecklingsprojekt har varit min ”nisch” sedan 1996. Jag har haft långvariga uppdrag i projekt som Hammarby Sjöstad, Stora Ursvik, Slussen och Hagastaden.
2007 startade jag eget företag och är nu VD i Projektlots – ett projektledningsföretag där jag är delägare, tillsammans med 19 andra företagare.

Mailadress: Astrid.e@projektlots.com
Telefon: 070-364 33 44
Sociala Media: Facebook och LinkedIn: Astrid Evang