Don KI

image037
Namn: Peter Wågström
Invald: 2012
Inriktningar: Bygg och fastighetsutveckling, fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, företagsledning, styrelsearbete
Vem är Don: Vd och koncernchef i NCC AB. Född 1964, civ.ing.
Anställd i NCC sedan 2004. Tidigare erfarenheter bland annat chef NCC Housing 2009–2010, chef NCC Property Development 2007–2008, Sverigechef NCC Property Development 2004–2006, olika chefsbefattningar inom Drott (sedermera Fabege) 1998–2004, olika befattningar inom Skanskas fastighetsverksamhet 1991–1998.

Mailadress: peter.wagstrom@ncc.se
Telefon: 08-58551000
Sociala Media: LinkedIn, twitter