Don Nod

nod

Namn: Johan Onno
Invald: 2012
Inriktningar: Projektledning, Processledning, Verksamhets- och Affärsutveckling, Kompetensutveckling
Vem är Don: Är från och med juni 2017 VD för SPEF – en branschorganisation för putsat och murat byggande. Innan detta var jag i sex år vd för BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB och samtidigt utvecklingschef i BFABs moderbolag STF Ingenjörsutbildning AB. Har tidigare arbetat som VD för SVR Samhällsbyggarna i fem år, konsult på Tyréns i tre år, omvärldsbevakare på JM AB och affärsområdeschef på Alleato under en kort period (smarta hem 2001, 2002), omvärldsbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer i Los Angeles i två år med ansvar att bevaka bygg- och energiutvecklingen i Nordamerika, projektledare på AO Värme Stockholm Energi (nuvarande Fortum) där jag hjälpte till att förse Södermalmsborna med fjärrvärme och fjärrkyla. Brinner för kommunikation och nätverksbyggande!

Sektionsengagemang: sekreterare – 95, Ordförande – 96

Mailadress: johan.onno[at]stf.se
Telefon: 0765-400 761