Don Peking

image013

Namn: Per Westlund (V-64)
Invald: 1995
Inriktningar: Företagsledning, Miljö och Energi, Fastighetsekonomi, Byggprojektledning
Vem är Don:

Jag har arbetat med såväl husbyggnad som anläggning med tyngdpunkt under senare år på företagsledning, ekonomi, miljö och omvärldsfrågor, med allt större del av tiden i ett internationellt perspektiv. 1968-2001 arbetat inom Skanskakoncernen. Sedan 2001 diverse styrelseuppdrag, bla ordförande i JM AB, och egen verksamhet.

Sektionsengagemang: KTH byggenskap

Intressen: Familj, segling, skidåkning, resor

Mailadress: per.westlund44@gmail.com
Telefon: 070-5787856
Sociala media: Facebook