Don Skred

stefan_webb
Namn: Stefan Larsson
Invald: 2007
Inriktningar: Hus och Anläggning
Vem är Don:
Jag har jobbat i branschen sedan slutet av 1980-talet och provat på att vara entreprenör konsult och sedan forskare. Sedan 2010 är jag professor i geoteknologi på KTH och råddar avdelningen för jord- och bergmekanik på institutionen för Byggvetenskap. Mina forskarintressen är relaterade till jordförstärkningsmetoder, risk- och säkerhetsfilosofi och på senare tid bergmekanik och bergteknik. Jag har också ett särdeles stort intresse för undervisning och att få följa studenterna i deras utveckling på KTH men också därefter i deras utveckling i branschen.
KTH-profil

Mailadress:
Telefon: