Don Svala

image027
Namn: Lisa Langseth
Invald: 2005
Inriktningar: Huskonstruktion, Byggprojektledning
Vem är Don: Jag har jobbat som entreprenör, materialtillverkare, konsult och myndighetsföreträdare. I dag är jag VD för Svensk Betong – branschorganisation för betongföretag. Kommunikation, lobbying och ledarskapsfrågor fyller idag min vardag.
Sektionsengagemang: Klubbmästare 1986, Ordförande 1987, Festchef i Quarnevalen 1987

Mailadress:
Telefon: 0702-97 02 19