JM bygger framtiden – välkommen att bygga din hos oss!

Vår framgång bygger på balans mellan laganda, prestation, trivsel och personlig utveckling. Här är det lätt att bli sedd och uppmärksammad – en kultur som det är lätt att växa i helt enkelt.

Med JMs traineeprogram har du möjlighet att få prova på olika yrkesroller inom JM för att på så sätt lägga en bra grund för din fortsatta karriär. Genom programmet vill vi säkra vår långsiktiga ledarförsörjning och målet är att under två år ge cirka 12 nya traineer de bästa förutsättningarna för att sedan kunna fortsätta sin resa inom JM.

Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen med inriktning samhällsbyggnad/väg och vatten, lantmäteri, arkitektur, industriell ekonomi eller motsvarande.

Vi vill investera i personer som har potential att bli nyckelpersoner inom JMs projektutvecklingsorganisation och som redan från start bidrar till att utveckla vår verksamhet. Du kommer att arbeta inom olika områden på JM under programmets gång och därigenom få kunskap om vår affär, våra processer och vår kultur. Det 2-åriga traineeprogrammet består av fem block som pågår under cirka fem månader vardera. Du kommer att göra två block inom produktion, ett block inom projektering, ett block inom projektledning inklusive marknad och försäljning samt ett block inom verksamhetsutveckling och centrala inköp. Blocken är både praktiskt och teoretiskt inriktade. Efter varje avslutat block samlas samtliga traineer för en teorivecka tillsammans. Under minst ett av de fem blocken är du placerad på en annan ort eller region. Till ditt stöd under de praktiska delarna av programmet har du en egen handledare.

Nästa traineeprogram startar i mitten av augusti 2016. Ansökningsperioden pågår till 15 februari 2016. Här finns ansökan.

Trainee marknadsföring digitalt