Medlemsundersökning!

Just nu genomför Styrelsen en undersökning bland sektionens medlemmar. Att svara på den tar bara några minuter och är till stor hjälp för den fortsatta utvecklingen av sektionen. Kaffekort i oaSen kommer lottas ut bland de som genomför undersökningen. Ditt svar behövs!

Klicka här för att komma till enkäten!