Don Tub

Namn: Mårten Frumerie (V88)
Invald: 2019
Inriktningar: Samhällsbyggnad, infrastruktur
Utbildning: Väg och Vattenbyggnad med inriktning Bärande konstruktioner
Vem är Don: Efter examen 92 blev det närmare sex år som konstruktör på ELU Konsult. En spännande tid med en bredd av uppdrag såsom pendeltågsstationer, badhus, raffinaderi och riksdagshus. Därefter lockade projektledning och nio år på Skanska i olika roller inom bostadsutveckling. Fortsatt projektledning inom Stockholms stad med ansvar för Slussen i olika rollen med de sista åren i en mer övergripande roll som avdelningschef för stadens alla större projekt. Byte till landsting/region som förvaltningschef för tunnelbaneutbyggnaden ledde fram till hösten 2019 och nuvarande roll. Gift med väg och vattenbyggaren Anette.
Sektionsengagemang: KVSIF 88-92 som bla klockjunkare och övereunuck


Mailadress: marten.frumerie@svoa.se
Telefon: 073-914 20 10