Email: styrelsen@s.kth.se

Utbildningar

Konglig Samhällsbyggnadssektion grundades hösten/vintern 2002 genom en sammanslagning av de tidigare sektionerna Lantmäterisektion och Konglig Sektion för Väg och Vattenbyggnadskonst. Sektionens födelsedag infaller den 31 oktober. Den första kullen samhällsbyggare började således på KTH hösten 2003.

På sektionen finns tre grundutbildningsprogram; cilvilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, kandidatprogrammet Fastighet och Finans samt kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling.

Läs mer om utbildningarna via länkarna nedan.

Utbildningar

Civilingenjör Samhällsbyggnad

Fastighet & Finans

Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling