Email: styrelsen@s.kth.se

Don Lax

Namn: Agneta Jacobsson (L-75)
Invald: 2007
Inriktningar: Fastighetsekonomi, fastighetstransaktioner, konsultverksamhet, ledarskap, organisations- och styrelsearbete i Sverige och Internationellt,
Vem är Don: Founding Partner, Outpoint AB. Konsult

Read More »

Don Indx

Namn: Christina Gustafsson (L-72)
Invald: 2003
Inriktningar: Fastighetsekonomi, Fastighet och Finans
Vem är Don: Började att forska på KTH och tog Tekn. Licenciatexamen 1986.

Read More »

Don Ruter

Namn: Åsa Hedenberg (L-81)
Invald: 2003
Inriktningar: Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Projektutveckling, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling, Stadsplanering.
Vem är Don: Jag tycker att det

Read More »