Email: styrelsen@s.kth.se

Don Croquet

Namn: Ulf Sandgren (L-67)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don: Närmar mig pensionen efter 40 års yrkesverksamhet. Min arbetsgivare har huvudsakligen varit Lantmäteriet där jag haft ett flertal olika

Read More »

Don GIS

Namn: Jan Zakariasson (L-82)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don: Jan Zakariasson är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Jan har

Read More »

Don Drysse

Namn: Bo Dryselius
Invald: 1973
Levnadsår: 1931-06-15 – 2017-11-04
Inriktningar: Don Drysse var tidigare anställd hos Vägverket, med projekterings- IT- samt trafiksäkerhetsinriktning. Många internationella uppdrag.
Vem är Don: Drysse var överingenjör, och deltog

Read More »