Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Don Länken

Namn: Rikard Espling
Invald: 2014
Inriktningar: Entreprenad inom husbyggnad och anläggning, konsultverksamhet, Installationsteknik, projektledning och administration, BIM , förändringsarbete och företagsledning Vem är Don:

Read More »