Email: styrelsen@s.kth.se

Don Viridis

Namn: Anna Denell
Invald: 2017
Inriktningar: Lantmäterilinjen med inriktning fastighetsekonomi samt extrastudier vid Uppsala och
Örebro Universitet (energi och klimat samt CSR).
Vem är Don: Jag

Read More »

Don Lax

Namn: Agneta Jacobsson (L-75)
Invald: 2007
Inriktningar: Fastighetsekonomi, fastighetsvärdering, fastighetstransaktioner, hyresgästrådgivning, konsultverksamhet, ledarskap i Sverige, Norden och Internationellt.
Vem är Don: Executive Partner, Head

Read More »