Email: styrelsen@s.kth.se

Don KI

Namn: Peter Wågström
Invald: 2012
Inriktningar: Bygg och fastighetsutveckling, fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, företagsledning, styrelsearbete
Vem är Don: Vd och koncernchef i NCC AB. Född

Read More »

Don Nod

Namn: Johan Onno
Invald: 2012
Inriktningar: Projektledning, Processledning, Verksamhets- och Affärsutveckling, Kompetensutveckling
Vem är Don: Är från och med juni 2017 VD för SPEF

Read More »

Don Diu

Namn: Camilla Löfgren
Invald: 2012
Inriktningar: Väg- och vatten med inriktningen Bygg- Installationsteknik.
Projekt- och Processledning, Verksamhetsutveckling
Vem är Don: Efter min examen 1997 har jag haft olika roller såsom,

Read More »