Email: styrelsen@s.kth.se

Don Drysse

Namn: Bo Dryselius
Invald: 1973
Levnadsår: 1931-06-15 – 2017-11-04
Inriktningar: Don Drysse var tidigare anställd hos Vägverket, med projekterings- IT- samt trafiksäkerhetsinriktning. Många internationella uppdrag.
Vem är Don: Drysse var överingenjör, och deltog

Read More »

Don Butter

Namn: Gösta Lindhagen
Invald: 1967
Inriktningar: Don Butter är trafikexpert! Har jobbat på Vägverket, och senare som professor på bland annat LTH (trafikteknik) mellan 1971-1993.
Vem är Don: Butter är inte så butter,

Read More »