Email: styrelsen@s.kth.se

Don Gloria

Namn: Jenny Johansson
Invald: 2016
Inriktningar: Väg och vatten med inriktning anläggningsteknik. Jobbar idag med stora infrastrukturprojekt, väg och järnväg.
Vem är Don:

Read More »

Don KåK

Namn: Astrid Evang
Invald: 2013
Inriktningar: Byggprojektledning, projekteringsledning, stadsplanering
Vem är Don: Västgötte från Mariestad som flyttade till Stockholm när jag började plugga på KTH, Väg & Vatten, 1984.
Kassör i

Read More »

Don KI

Namn: Peter Wågström
Invald: 2012
Inriktningar: Bygg och fastighetsutveckling, fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, företagsledning, styrelsearbete
Vem är Don: Styrelseproffs, investerare och entreprenör. Född 1964, civ.ing. Tidigare

Read More »

Don Nod

Namn: Johan Onno
Invald: 2012
Inriktningar: Projektledning, Processledning, Verksamhets- och Affärsutveckling, Kompetensutveckling
Vem är Don: Är från och med juni 2017 VD för SPEF

Read More »