Email: styrelsen@s.kth.se

Don Spice

Namn: Liza Rudolfsson
Invald: 1999
Inriktningar: Byggproduktion – entreprenad, projektledning, kontorsinredning.
Managementkonsult – tillväxt, ledarskap, innovation
Vem är Don: Gift med Anders, tre barn.

Read More »

Don Kanon

Namn: Svante Torell (v-71)
Invald: 1993
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don: Efter teknis arbetade jag två år i Algeriet på ett damm- och bevattningsprojekt (BPA). Sedan började jag på

Read More »