Email: styrelsen@s.kth.se

Don Kanon

Namn: Svante Torell (v-71)
Invald: 1993
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don: Efter teknis arbetade jag två år i Algeriet på ett damm- och bevattningsprojekt (BPA). Sedan började jag på

Read More »