Email: styrelsen@s.kth.se

Don Drysse

Namn: Bo Dryselius
Invald: 1973
Levnadsår: 1931-06-15 – 2017-11-04
Inriktningar: Don Drysse var tidigare anställd hos Vägverket, med projekterings- IT- samt trafiksäkerhetsinriktning. Många internationella uppdrag.
Vem är Don: Drysse var överingenjör, och deltog tidigt i införandet av

Read More »