Email: styrelsen@s.kth.se

Ta chansen att vidga Ditt projektledarnätverk!

Tisdagen den 22 februari 2011 kl 15.00 – 19.00
SVR Samhällsbyggarnas fackgrupp för professionell Projektledning och Faveo Projektledning inbjuder till en eftermiddag som ägnas åt Projektledarnas ledarskap.
Dagens och morgondagens projektledare förväntas vara skickliga på att hantera människor, […]

Read More »