Email: styrelsen@s.kth.se

Ekonomi

Don Viridis

Namn: Anna Denell
Invald: 2017
Inriktningar: Lantmäterilinjen med inriktning fastighetsekonomi samt extrastudier vid Uppsala och
Örebro Universitet (energi och klimat samt CSR).
Vem är Don: Jag har arbetat på olika fastighetsbolag sedan jag tog examen i mitten på 1990-talet och
1999 började jag på AP Fastigheter. 2008 i samband med att AP Fastigheter köpte Vasakronan, fick
jag en ny roll som bolagets hållbarhetschef. Under mina år som hållbarhetschef har jag bland annat
varit med och arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Jag var även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009. Jag har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och hur de kommer att påverka människor, företags lönsamhet och våra samhällen i framtiden. 2013 blev jag utsedd till månadens Stockholmare och 2015 Årets samhällsbyggare. Under de senaste fyra åren har jag även funnits med
på listan över mäktigast i hållbarhets-Sverige. När jag inte jobbar pysslar jag gärna i min trädgård, yogar, springer eller simmar och lagar god mat tillsammans med min man och våra tre barn. Eftersom vi har en hund blir det även många promenader, oftast med någon bra podcast i lurarna.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Statera

Namn: Joakim Arvius
Invald: 2016
Inriktningar: Lantmäterilinjen med inriktning fastighetsekonomi. Därutöver studier vid Handelshögskolan, Filosofi på Stockholms Universitet samt ledarskap på IFL.
Vem är Don: Jag har varit på Pangea Property Partners sedan 2006 och före det arbetat på bland annat Skanska, AP Fastigheter (nuvarande Vasakronan) och HSH Nordbank. Den gemensamma nämnaren för alla roller har varit affärer och transaktioner av kommersiella fastigheter. Det vill säga allt från finansiella upplägg och kapitalresning, bolagstransaktioner och fastighetsaffärer till investeringar i byggrätter. Som rådgivare i fastighetsaffärer är det viktigt att ha stora öron och en förmåga hitta väl balanserade lösningar.

Jag balanserar mitt jobb med en stor familj och mycket utomhusaktiviteter, gärna med fiskespö i hand eller skidor på fötterna. Dessutom tycker jag om att läsa.

Under KTH-åren var jag bland annat med och organiserade n0llningen under ett par år, satt i styrelsen samt arbetade på Osqledaren.
Läs mer för kontaktuppgifter

Don Dux

donDux

Namn: Katarina Wallin
Invald: 2015
Inriktningar: Lantmäterilinjen med inriktning fastighetsekonomi samt vid sidan av studerat beteendevetenskap, företagsekonomi och produktutveckling
Vem är Don: Ständig upptäcktsresande: Allt jag läst och lärt har jag nytta och glädje av idag då jag driver ett par konsultföretag inom branschen samt arbetar i styrelsen för andra företag i vår spännande och breda bransch. Arbetar med såväl strategi, analys och organisationsfrågor. Ibland är jag hemma och umgås med den stora familjen, lyssnar på P1, tränar min franska eller sjunger en sång.

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Ton

image047
Namn: David Johansson
Invald: 2014
Inriktningar: Väg och vatten med inriktning mot bärande konstruktioner. Mot slutet av utbildningen mixade jag upp med kurser inom ekonomi och organisation, där jag även skrev mitt examensarbete.
Vem är Don: Efter examen arbetade jag i 7 år med projektledningen inom bygg och telekom. Sedan 2005 är jag verksam i fastighetsbranschen. Jag var 12 år på Humlegården Fastigheter där jag jobbade med stora projekt, transaktioner (köp och sälj av fastigheter) och som fastighetschef med ansvar för den kommersiella förvaltningen. Sedan 2018 jobbar jag på Fastighets AB Balder som ansvarig för stads- och fastighetsutveckling i Stockholm.

Under studietiden engagerade jag mig i det mesta på sektionen, bland annat som sångledare och sektionsordförande. Jag var även med och startade ett coverband som faktiskt lever än idag.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don KI

image037
Namn: Peter Wågström
Invald: 2012
Inriktningar: Bygg och fastighetsutveckling, fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, företagsledning, styrelsearbete
Vem är Don: Vd och koncernchef i NCC AB. Född 1964, civ.ing.
Anställd i NCC sedan 2004. Tidigare erfarenheter bland annat chef NCC Housing 2009–2010, chef NCC Property Development 2007–2008, Sverigechef NCC Property Development 2004–2006, olika chefsbefattningar inom Drott (sedermera Fabege) 1998–2004, olika befattningar inom Skanskas fastighetsverksamhet 1991–1998.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Rum

image033
Namn: Johan Zachrisson (V-91)
Invald: 2011
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Byggprojektledning, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don: Vice VD på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan Sweco, Humlegården, egen konsultverksamhet.
Efter mitt ordförandeår på V besökte jag Don Nilax på British Virgin Islands. Med mig därifrån hade jag en karaff med rom, och uppdraget att instifta Don Nilax Search for Excellence. Sedan 1995 ges denna utmärkelse till en teknolog i fjärde årskursen som gjort extraordinära insatser för sektionen. Kul! Jag är tacksam för alla roliga stunder jag haft med sektionen, och ser fram emot många fler. Vi ses!
Sektionsengagemang: sångledare93, ordf94, dkd95, kvsif, pq

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Lax

image031

Namn: Agneta Jacobsson (L-75)
Invald: 2007
Inriktningar: Fastighetsekonomi, fastighetsvärdering, fastighetstransaktioner, hyresgästrådgivning, konsultverksamhet, ledarskap i Sverige, Norden och Internationellt.
Vem är Don: Executive Partner, Head of Sweden and the Nordics på Cushman & Wakefield. Konsult med ledarerfarenhet som arbetar med fastighetsrådgivning i Sverige, Norden och Internationellt. Styrelseledamot i flera fastighetsbolag och medlem i RICS (FRICS). Starkt engagerad i att bygga företagskultur med de bästa medarbetarna, kunderna och resultatet. Som ledare vill jag se alla medarbetare växa och utvecklas och som person vill jag gärna möta människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Papiermaché

papiermache
Namn: Magnus Meyer (V-87, Tekn. Lic. 94)
Invald: 2005
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Byggprojektledning, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling och Företagsledning
Vem är Don: Efter en brokig karriär som organisationskonsult, Teknisk Attaché i Los Angeles, på fastighetsbolag och finansbolag och VD på arkitektföretaget Tengbom – är jag sedan 2014 VD för WSP i Norden. Tekn. Lic. i Byggandets Ekonomi och Organisation 1994.

Sektionsengagemang: Ordförande 1990, ACCESS 1990, Phösare 1988 och 1989

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Indx

Namn: Christina Gustafsson (L-72)
Invald: 2003
Inriktningar: Fastighetsekonomi, Fastighet och Finans
Vem är Don: Började att forska på KTH och tog Tekn. Licenciatexamen 1986. Har arbetat på Vägverket, Värderingshuset (numera DTZ), Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Fastighetsindex och numera på IPD Norden. Undervisar några timmar per år på KTH.

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Ruter

20160616_specialfastigheterpersonal_1965

Namn: Åsa Hedenberg (L-81)
Invald: 2003
Inriktningar: Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Projektutveckling, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling, Stadsplanering.
Vem är Don: Jag tycker att det är roligt att styra och utveckla bolag för att skapa värde för ägare, kunder och medarbetare. Inte bara ekonomisk värde, utan riktig samhällsnytta också. Det är en konst att göra skillnad. Jag är vd på Specialfastigheter i Sverige AB, ett bolag som specialiserat sig på att äga och förvalta fastigheter till verksamheter med höga säkerhetskrav. Kunderna är kriminalvården, Sis institutioner, säpo, polisen, domstolsverket, försvarsmakten m.fl. Har jobbat med många olika typer av fastigheter på olika typer av bolag. Som vd för Huge Fastigheter samt Uppsalahem.  Har även varit Regionchef Stockholm kommersiellt innerstad hos AP Fastigheter,  chef utvecklingsfastigheter SEB Fastighetsförvalting, fastighetschef Hiby, marknadsområdeschef Skanska Fastigheter. Sitter i Bonavas styrelse och har varit aktiv i olika styrelser tidigare. Barnen är nu stora och det finns mer tid till Yoga och golf. Bor i Sollentuna men semestern tillbringas helst på Mallorca.

Sektionsengagemang: LAVA, ledamot

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Fasad

Namn: Urban Edenström
Invald: 2003
Inriktningar:
Vem är Don:

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Sauvignon

Don Sauvignon

Namn: Gunilla Högbom (L-78)
Invald: 2003
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Styrning och Ledning, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don: Jag är verksam i fastighetsbranschen sedan 1982 varav de senaste ca 20 åren på ledande befattningar i fastighetssektorn.  Arbetsgivare har bl a varit Fastighetsrenting AB (Direktör), Newsec AB (Konsult), Fastighets AB Förvaltaren (AO Chef Bostäder), Systembolaget AB (Fastighetsdirektör) Locum AB (VD) samt AFA Fastigheter (Chef Projekt). Jag har också bedrivit egen konsultverksamhet. Sedan 2017 är jag VD på Fastighets AB Virtuosen. Jag har haft och har ett antal styrelseuppdrag, för närvarande Hemfosa Fastigheter AB (noterat fastighetsbolag) samt Sydholmarna Kapitalförvaltning AB.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Invest

Namn: Mats Wäppling
Invald: 2003
Inriktningar:
Vem är Don:

 

 

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Swing

Namn: Inger Olsson
Invald: 1997
Inriktningar: Projektledning
Vem är DonDon Swing är en person med mycket på gång och hon älskar att åka skidor i alperna. Inger Olsson har under sin karriär haft många olika roller inom Skanska. Sedan 2013 är hon affärsutvecklare för Skanska Hyresbostäder med ansvar att skapa, genomföra och sälja bostadsprojekt. Mellan åren 2012 och 2015 var hon också delaktig i projektet att utveckla marken Täby Galoppbana till en ny stadsdel. Uppdraget bestod i att leda arbetet med att utveckla och skapa en attraktiv stadsdel och att skapa finansiella värden. Från sina tidigare år inom Skanska har hon också internationella erfarenheter.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Peking

image013

Namn: Per Westlund (V-64)
Invald: 1995
Inriktningar: Företagsledning, Miljö och Energi, Fastighetsekonomi, Byggprojektledning
Vem är Don:

Jag har arbetat med såväl husbyggnad som anläggning med tyngdpunkt under senare år på företagsledning, ekonomi, miljö och omvärldsfrågor, med allt större del av tiden i ett internationellt perspektiv. 1968-2001 arbetat inom Skanskakoncernen. Sedan 2001 diverse styrelseuppdrag, bla ordförande i JM AB, och egen verksamhet.

Sektionsengagemang: KTH byggenskap

Intressen: Familj, segling, skidåkning, resor

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Era

Namn: Torsten Eriksson  (V-59)
Invald: 1989
Inriktningar: Byggprojektledning, Fastighet och Finans
Vem är Don:

Byggentreprenör. VD 1981-1993 Stråbruken, JCC och NCC. Från o m 1994 styrelseordförande J&W, Sveriges Byggindustrier, John Mattson Fastighets AB, Gotska Fastighets AB. Styrelseledamot Ernstömgruppen.

Studierådets ordf på kåren 1961-62

 

Läs mer för kontaktuppgifter