Email: styrelsen@s.kth.se

GIS

Don Croquet

image021

Namn: Ulf Sandgren (L-67)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don:

Närmar mig pensionen efter 40 års yrkesverksamhet. Min arbetsgivare har huvudsakligen varit Lantmäteriet där jag haft ett flertal olika tjänster. F n arbetar jag på generaldirektörens stab med verksamhetsutveckling och internationella relationer. Nyligen avslutade jag ett arbete som projektledare för geodataprojektet, som varit ett brett upplagt arbete med att implementera EU-direktivet Inspire och skapa effektivare hantering av geodata i samhället. Tidigare har jag också arbetat 4 år på Länsstyrelsen i Dalarna, 3 år som chef för Utvecklingsrådet för landskapsinformation samt 3 år inom regeringskansliet.

Sektionsengagemang: Internationell funktionär

Läs mer för kontaktuppgifter

Don GIS

jan-zakariasson

Namn: Jan Zakariasson (L-82)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don:

Jan Zakariasson är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Jan har de senaste tjugo åren verkat som konsultchef i olika linjechefsroller. Jans specialområden är företagsledning, förändringsledning, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, projektledning. Jan är idag VD inom  Agima Management. Tidigare har Jan arbetat inom VBB, Siemens, Intergraph, Sweco (där Jan grundade Sweco Position) och Swedesurvey.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Drysse

don

Namn: Bo Dryselius
Invald: 1973
Levnadsår: 1931-06-15 - 2017-11-04
Inriktningar: Don Drysse var tidigare anställd hos Vägverket, med projekterings- IT- samt trafiksäkerhetsinriktning. Många internationella uppdrag.
Vem är Don: Drysse var överingenjör, och deltog tidigt i införandet av fotogrammetri- och IT-baserad projektering. Under sin skoltid var Drysse Kårklubbmästare, samt med i KVSIF. Han var även med och startade Promenadorquestern.

 

Läs mer för kontaktuppgifter