Email: styrelsen@s.kth.se

Hus och Anläggning

Don Tekzo

Namn: Johan Dozzi (V-94)
Invald: 2018
Inriktningar: Infrastruktur, Anläggningsprojektering

Vem är Don: Jag är idag koncernchef på Tyréns, en stiftelseägd svensk samhällsbyggnadskonsult som finns i fem länder. Innan jag tog steget till Tyréns har jag varit anställd på Sweco i flera olika roller. Har gått från att till en början vara anläggningskonstruktör till att under de sista tio åren ansvara för Swecos anläggningsverksamhet.

Är engagerad i bl.a. ABE-skolans strategiska råd, strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, styrelsen för svenska teknik och designföretagen.

Fritiden har jag alltidägnat åt att tävla i olika bollsporter. Speciellt innebandy under många år men numera är det tennis som gäller.

Engagemang under skoltiden; Utbildningsutskottets ordförande på studentkåren -93, Ledamot av KTHs styrelse -93, DKD -92, Studienämndens ordförande på V-sektionen -92, KVSIF 88-92.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don PreViouS

Namn: Andreas Behm Fredin
Invald: 2015
Inriktningar: Husbyggnad, Installation, Energi
Vem är Don: Jag har jobbat som konsult sedan examen 2003. Jag brinner för byggnader och då framförallt innemiljö och energianvändning. Sedan 2005 har jag arbetat i olika chefs- och ledande roller. 2009 började jag på Tyréns, där jag idag är chef för Stockholmsverksamheten.
Jag, min fru och våra tre barn spenderar gärna ledigheter i norra Skåne där vi har ett fritidshus. Jag och min fru träffades för övrigt på KTH, hon läste på Bergs… Att våga snegla på andra branscher kan alltså leda till oväntade möjligheter 🙂
På min fritid musicerar jag ofta och då gärna med kompisarna i bandet Overhead Compartments.

Tidigare sektionsengagemang: KVSIF, Sångledare, phöseriet, V-ordf 2002

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Länken

image045
Namn: Rikard Espling
Invald: 2014
Inriktningar: Entreprenad inom husbyggnad och anläggning, konsultverksamhet, Installationsteknik, projektledning och administration, BIM , förändringsarbete och företagsledning

Vem är Don: Länken är sedan länge engagerad inom föreningen Samhällsbyggandslänken på KTH. Under knappa 30 år på Skanska har jag hunnit bygga och utveckla bostäder, bygga och projektera industrier samt Höga Kusten bron. Jag har arbetat nationellt och internationellt utvecklingsarbete och även hunnit med några år som installationsentreprenör

Läs mer för kontaktuppgifter

Don SpEks

Namn: Jan Kjellson (K-80)
Invald: 2013
Inriktningar: Entreprenör, främst inom mark- och anläggning.
Vem är Don: Började karriären som husbyggare på Skanska. Sedan hos Nils Wretlind AB (numera Arcona) med CM och fastighetsfrågor. Efter 10 år bytte jag till mark- och anläggningssektorn, först som arbetschef, sedan som VD för AB Frijo. Gick 2014 till Peab som VD för Peab Drift & Underhåll AB. Från 2018 HR-chef för Peab Anläggning Norden. Har under åren varit mycket engagerad i bransch- och arbetsgivarfrågor, bland annat genom styrelsearbete i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Spexare sedan 1976, först på KTH och numera på Stockholms Byggnadsförening, och har inga planer på att sluta ännu.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Quilá

image041
Namn: Ann-Sophie Forsberg
Invald: 2013
Inriktningar: Väg och vatten med inriktning på husbyggnad och installationsteknik.

Vem är Don: Under min KTH-tid valde jag att engagera mig inom olika saker. Jag var Ordförande, medlem i studienämnden, Phöseriet, Redaktör för tidningen Vägledaren och Exresan. Jag valde även att läsa ett år som utbytesstudent inom ERASMUS till Graz, Österrike – något jag starkt rekommenderar. Efter examen började jag som trainee på NCC och tyckte att chansen att prova olika delar av ett stort bolag var en perfekt start för mig. Jag har ägnat mig åt bostadsutveckling nästan hela tiden efter traineeperioden, både på små, mellan och nu lite större bolag. Idag ansvarar jag för projektutvecklingen i Mälardalen på Veidekke Bostad. Det betyder för oss hela kedjan från idé och mark via detaljplaner, projektering, produktion till inflyttning och försäljning. Jag bor i egenbyggd villa i Täby med min man. Jag ägnar min fritid åt att sporta och importera tequila 🙂

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Skred

stefan_webb
Namn: Stefan Larsson
Invald: 2007
Inriktningar: Hus och Anläggning
Vem är Don:
Jag har jobbat i branschen sedan slutet av 1980-talet och provat på att vara entreprenör konsult och sedan forskare. Sedan 2010 är jag professor i geoteknologi på KTH och råddar avdelningen för jord- och bergmekanik på institutionen för Byggvetenskap. Mina forskarintressen är relaterade till jordförstärkningsmetoder, risk- och säkerhetsfilosofi och på senare tid bergmekanik och bergteknik. Jag har också ett särdeles stort intresse för undervisning och att få följa studenterna i deras utveckling på KTH men också därefter i deras utveckling i branschen.
KTH-profil

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Svala

image027
Namn: Lisa Langseth
Invald: 2005
Inriktningar: Huskonstruktion, Byggprojektledning
Vem är Don: Jag har jobbat som entreprenör, materialtillverkare, konsult och myndighetsföreträdare. I dag är jag VD för Svensk Betong – branschorganisation för betongföretag. Kommunikation, lobbying och ledarskapsfrågor fyller idag min vardag.
Sektionsengagemang: Klubbmästare 1986, Ordförande 1987, Festchef i Quarnevalen 1987

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Com

donCom

Namn: Anders Ekengren (L-70)
Invald: 2003
Inriktningar:Stadsplanering, samhällsbyggnad, lantmäteri
Vem är Don:  Efter 12 år som stadsbyggnadsdirektör i Nacka med ansvar även för miljö och exploatering bedriver jag egen verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Har varit chef för plan- och miljösektionen på kommunförbundet och arbetat med tjänsteexport inom lantmäteriområdet. Under lång tid verksam i Västerås stad bland annat som chef för Konsult & Service och Lantmäteriförvaltningen.

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Donson

donson

Namn: Ola Månsson (V-78)
Invald: 1999
Inriktningar: Huskonstruktion, Anläggningsprojektering, Byggprojektledning, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don:

Är idag VD för Sveriges Byggindustrier. Före det har jag jobbat 18 år i Skanska alltifrån planieringsingenjör till VD för Skanska Teknik, därefter två år som VD och Koncernchef för HifabGruppen, därefter åtta år som installatör som regionchef för Stockholm och norra Sverige på NVS Installation. Jag har varit Don sedan -99. Under mitt yrkesliv har jag varit aktiv i Samhällsbyggnadslänken på KTH o bl a 7 år som ordförande. Jag bor på en gård utanför Uppsala och ägnar fritiden åt gården, jakt, skidåkning och tennis!

Klubbmästare – 80, Ordförande -81- KVSIF -78-83

Läs mer för kontaktuppgifter

Don ξ

image015

Namn: Ruben Aronsson
Invald: 1997
Inriktningar: Huskonstruktion, Anläggningsprojektering, Byggprojektledning
Vem är Don:

De första 25 åren efter examen K81 arbetade jag inom teknikkonsultbranschen med alla möjliga arbetsuppgifter – från pinnpojk till VD. Nu arbetar jag som VD för SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Vi finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Efter att ha varit på konsultsidan ”hela livet” kändes det intressant att få se byggbranschen från en ny synvinkel, det vill säga bygg- och installationsföretagens. Fortfarande byggbranschen, men med nya utmaningar.

Sektionsengagemang: Studievägledare 1980-82

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Rauk

image009

Namn: Mårten Lindström (V-70)
Invald: 1993
Inriktningar: Mark- och vattenteknik, Anläggningsprojektering
Vem är Don:

Lång erfarenhet från konsultverksamhet i och utanför Sverige, genom WSP, Sweco och Golder. Ansvarig för teknik och utveckling inom NCC. Nuvarande engagemang: Egen konsult i More10 AB sen 2007, styrelseuppdrag i bland annat Tyréns, Prolog Bygglogistik, Ecoloop, Marginalen Fastigheter och KTH:s centrum Road2Science

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Dirre

image007

Namn: Bert Lilja (V-60)
Invald: 1991
Inriktningar: Huskonstruktion, Byggprojektledning
Vem är Don:

Regionchef och Teknisk direktör i Skanska, VD i Sveriges Byggindustrier, Ålderman i Fria Byggakademien och pensionär

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Skåne

Namn: Jan Brandborn (V-60)
Invald: 1986
Inriktningar: Stadsplanering, Trafikplanering, Anläggningsprojektering, Byggprojektledning
Vem är Don: Jag har under hela min yrkesverksamma tid arbetat inom kommunikationssektorn och främst då med landtransporter. Bland tjänster som jag har haft kan nämnas generaldirektör för Trafiksäkerhetsverkat, Banverket och Vägverket. Jag har också deltagit i ett stort antal statliga utredningar, senast som särskild utredare inom järnvägssektorn. Jag har varit reservofficer och slutade som överstelöjtnant vid Väg-och vattenbyggnadskåren.

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Joker

image003

Namn: Sven-Olof Palm (V-53)
Invald: 1981
Inriktningar: Byggentreprenör
Vem är Don: Sentab utomlands – Egypten o. Persien, Svenska Väg- JCC – NCC , arbetschef , överingenjör, Teknator /eget/ konsultverksamhet, skiljemannauppdrag  etc.

 

 

Läs mer för kontaktuppgifter

Don Paulus

image001

Namn: Lars Romare (V-51)
Invald: 1981
Inriktningar: Huskonstruktion, Byggprojektledning
Vem är Don:

Började som husbyggnadskonstruktör hos Tyréns. Sex år med bl a butiks- och bostadskvarter, simhall, höghus vid Hötorget i Sthlm. Därefter över till entreprenadverksamhet i fyra år hos AB Vägförbättringar. Arbetschef för bl a väg- och ledningsbyggnader i stockholmstrakten. Sedan åter till Tyréns för projektledning med bl a omdaning av Södra Klara i Sthlm, t ex Provisoriska riksdagshuset vid Sergels torg. Blev 1974 vd för Tyréns, vilket jag förblev i sjutton år. Startade därefter egen konsulterande verksamhet med bl a projektledningsuppdrag åt Stockholm Vatten AB med inriktning på vattenmiljön i Östersjön. Har haft en del förtroendeuppdrag vid sidan om ovanstående: Styrelseordförande i Svenska Konsultföreningen, Cement- och Betonginstitutet och Stockholms Byggnadsförening

Sektionsengagemang: Ordförande V 1954

Läs mer för kontaktuppgifter