Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

FC-SAM

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är en fotbollsförening med ett dam- samt ett herrlag hemmahörande i division fem respektive division sju i Stockholm. Konglig Samhällsbyggnadssektion FC bildades 2014 under namnet FC Sam men gick under hösten 2015 ihop med Samhällsbyggnadssektionen och är sedan dess en del av sektionen. De båda lagen består av spelare från Samhällsbyggnadssektionen på KTH, dels nuvarande studenter men även före detta studenter.

Konglig Samhällsbygnadssektion FC är ett lag där studenter på sektionen kan, med hjälp av fotbollen, lära känna varandra närmare under tiden de spelar fotboll. Tanken är också att de studenter som läst klart sin utbildning och fortfarande spelar kvar i laget kan fungera som en länk till arbetslivet för de som fortfarande studerar. Genom att agera som denna länk ska det exempelvis bli enklare för dessa nuvarande studenter att kunna få sommarpraktik eller extrajobb vid sidan av studierna samt en inblick i hur det är att komma ut i arbetslivet i framtiden.

För närvarande består dam- och herrlaget av ca 20 – 30 spelare vardera, alla dessa i blandade årskurser och inriktningar. Båda lag har sin respektive styrelse med varsin ordförande. Föreningen Konglig Samhällsbyggnadssektion FC har en ordförande för båda dessa lag där det vartannat år är en representant från damlaget och vartannat år en representant från herrlaget.

 

Damstyrelsen:

Mail: fcsamdam@s-sektionen.se

Ordförande – Sofia Thuresson, 0722474194

Vice ordförande och ekonomiansvarig – Frida Carlsson, 0734265512

PR- och eventansvarig – Linda Wedin, 0707633049

Planbokare – Ellinore Eklöf, 0723136100

Spelaransvarig – Julia Andersson, 0738026948

Tränare – Sven-Åke Yashar Khezri Kraim, 0736600501

 

Herrstyrelsen:

Mail: fcsamlaget@gmail.com

Ordförande – Oliver Kling, 0736433162

Ekonomiansvarig – Nils Dahlman, 0702667762

Sponsoransvarig – Michael Purasell, 0700484555

PR-ansvarig – Christian Wincrantz, 0734257301

Eventansvarig – Felix Bergman, 0708849413

Träningsansvarig – Anton Frisk, 0707784793