Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

FC-SAM

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är en fotbollsförening med ett dam- och herrlag hemmahörande
i division fem respektive division sex i Stockholm. Konglig Samhällsbyggnadssektion FC bildades
2014 under namnet FC Sam men gick under hösten 2015 ihop med Samhällsbyggnadssektionen och
är sedan dess en del av sektionen. Båda lagen består av spelare från Samhällsbyggnadssektionen på
KTH – dels nuvarande studenter men även före detta studenter.

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är ett lag där studenter på sektionen, med hjälp av fotbollen,
kan lära känna varandra närmare och knyta kontakter redan under studietiden. Tanken är att
studenter som läst klart sin utbildning och fortfarande spelar kvar i laget ska fungera som en naturlig
länk ut till arbetslivet för de som fortfarande studerar. Genom kontaktnätverket ska det exempelvis bli
enklare för nuvarande studenter att kunna få sommarpraktik eller extrajobb vid sidan av studierna i
syfte att få en inblick i arbetslivet inför framtiden.

För närvarande består dam- och herrlaget av ca 20 – 30 spelare vardera, alla dessa i blandade
årskurser och inriktningar. Båda lagen har sin respektive styrelse med varsin ordförande. Föreningen
Konglig Samhällsbyggnadssektion FC har en ordförande för båda dessa lag där det vartannat år är en representant från damlaget och vartannat år en representant från herrlaget.

Herrstyrelsen:

Mail: fcsamlaget@gmail.com

Ordförande – Adam Croce, 0735210921
Ekonomiansvarig – Jakob lundwall, 0702903098
Sponsoransvarig – Daniel Kamali, 0739823031
PR- och eventansvarig – Soran Khalaf, 0704609612
Sportsligt ansvarig – Johannes Wåhlin, 0736916060

Damstyrelsen:

Mail: fcsamdam@s-sektionen.se

Ordförande – Julia Andersson, 0738026948
Vice ordförande och ekonomiansvarig – Matilda Garpefjäll, 0702869607
PR- och sponsoransvarig – Frida Carlsson, 0734265512
Fogis och planbokare – Lina Mogren, 0762107552
Eventansvarig – Ellinore Eklöf, 0723136100