Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Jämno och Jämlikhetsgruppen

  

Vad gör vi?

Arbetar mot diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder eller religion. Under förra läsåret genomfördes, bland annat, en enkät för att skapa en bild av hur S-sektionen upplevs för de studerande på S-sektionen. För att kunna arbeta med att förbättra sektionen i dessa frågor.

Hur man engagerar sig

Jämno söks vid styrelsemöte två som är under våren, och Jämlikhetsgruppen söks i början av hösten, håll koll på ”jamnos” på instagram och Jämno på facebook. Det går också jättebra att höra av höra av sig till Jämno eller någon i Jämlikhetsgruppen med synpunkter, samt vara aktiv på sektionsmiljörådet som är minst två gånger per läsår.  


Jämno
jamno@s-sektionen.se
Amanda Grafström

Jämlikhetsgruppen/Equality Group

Amanda Grafström
Sidra Akbar
Caroline Faxe
Matilde Österholm
Matilda Ferlander
Elsa Einarsson
Rasmus Näsman

2 thoughts on “Jämno och Jämlikhetsgruppen

  1. Hej!

    Jag undrar hur och när kan man anmäla sig till er grupp.

    Hälsar,
    Sidra Akbar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *