Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Lava

 

Lava är Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag och äger rum den andra torsdagen i februari varje år. Då samlas omkring 100 företag och organisationer vilket gör Lava till Sveriges i särklass största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion.

Lava ger studenter möjlighet att komma i kontakt med företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter.

Lava drivs helt ideellt av studenter på Samhällsbyggnadssektionen. Över 150 studenter är engagerade i Lava och hjälps tillsammans åt för att få Lava att fungera och flyta på före och under dagen. Lava är en fantastisk möjlighet att engagera sig i sektionen och ha roligt tillsammans med studenter från olika årskurser och inriktningar samtidigt som du får möjligheter till nya företagskontakter.

Vill du veta mer om vilken roll just du kan ha i Lava 2018? Besök vår hemsida; www.lavakth.se

Projektgruppen för LAVA 2018 är:

Projektledare – Josefin Berglund     projektledare@lavakth.se     073 524 59 38   

Ekonomi – Peter Salmén     ekonomi@lavakth.se     076 706 64 82

Logistik – Patrik Carlsson     logistik@lavakth.se     073 588 77 55

Event – Emma Lindau     event@lavakth.se     070 042 60 24

Företag – Kristofer Svensson     foretag@lavakth.se     073 332 89 50

Personal – Josefin Falk     personal@lavakth.se     073 987 03 58

PR- och Karalogansvarig – Karolina Mikkonen     pr@lavakth.se     070 975 44 22