Email: styrelsen@s.kth.se

Studienämnden (SN)

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO på mail sno@s-sektionen.se

Instagram:@studienamndens

 

Nuvarande ÅKE, PAS och SNO:

Post Namn Email
SNO Ninnie Tägtström sno@s-sektionen.se
Vice SNO Elin Lindgren ellindgr@kth.se
PAS S Lisa Olsson pas.s@s-sektionen.se
PAS Fof Karl Hansson pas.fof@s-sektionen.se
PAS Fumff Sunny Simonian pas.fumff@s-sektionen.se

 

 

ÅKE Namn Email
S1 Greta Jonsson gretaj@kth.se
S1 Andreas Karlsson andkar3@kth.se
S1 Judi Ismaeel judi@kth.se
FOF1 Boel Randevik boelr@kth.se
FOF1 Linn Ulvåknippa linnul@kth.se
FOF1 Johanna Burholt jburholt@kth.se
FUMFF1 Emelie Jonasson ejona@kth.se
FUMFF1 Sofia Lundman solundm@kth.se
S2 Ninnie Tägtström ninniet@kth.se
S2 Beata Hörberg bhorberg@kth.se
S2 Gerd Waldheim waldheim@kth.se
S2 Alba Lunner alunner@kth.se
S2 Emilia Ostojic eostojic@kth.se
FOF 2 Sanna Backenroth sannabac@kth.se
FOF 2 Emil Danielsson emildan@kth.se
FOF 2 Karolina Landgärds kmla@kth.se
FOF 2 Casper Lindqvist casperli@kth.se
FUMFF 2 Martina Maxstad maxstad@kth.se
FUMFF 2 Emilia Dahlén emiliada@kth.se
S3 BBP Elin Lindgren ellindgr@kth.se
S3 BBP Meriam Basilious meriamb@kth.se
S3 BBP Karolina Näsén knasen@kth.se
S3 BBP Evelina Husak ehusak@kth.se
S3 STP Anja Ericson anjaer@kth.se
S3 STP Henrik Bergström henbergs@kth.se
S3 GIT Daniel Wollberg dwo@kth.se
FOF 3 Linda Johansson lindaj9@kth.se
FOF 3 Karl Hansson kahans@kth.se
FUMFF 3 Sunny Simonian simonian@kth.se
FUMFF 3 Torkel Blohmé blohme@kth.se
S4 TCAEM Karl Norberg karlnorb@kth.se
S4 TMHIM Johanna Dyberg jdy@kth.se
S4 TMHIM Signe Hanson Wallgren signew@kth.se
S5 TCAEM Mannix Kihl mannix@kth.se
S5 TCAEM Markus Körner korne@kth.se
S5 TTGTM Axel Ericsson axeleric@kth.se
S5 THSSM Henrietta Wall hewall@kth.se
S5 THSSM Matilde Österholm matildeo@kth.se

 

Vakanta platser:
ÅKE S3 FEFJ, Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik
ÅKE S4 TFOBM, Fastigheter och byggande
ÅKE S4 THSSM, Hållbar samhällsplanering
ÅKE S4 TTGTM, Transport och geoinformatik
ÅKE S5 TFOBM, Fastigehter och byggande
ÅKE S5 TMHIM, Miljöteknik och hållbar infrastruktur
MAS Husbyggnads- och anläggningsteknik
MAS Fastigheter och byggande
MAS Transport och geoinformation
MAS Miljöteknik och hållbar infrastruktur
MAS Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

 

Inriktningar
Bygg och byggprojektledning (BBP)
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
Geografisk IT (GIT)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
Stads- och trafikplanering (STP)
 
Master
Fastigheter och byggande (TFOBM)
Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM)
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM)
Transport och geoinformatik (TTGTM)