Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Studienämnden (SN)

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO på mail sno@s-sektionen.se

Nuvarande ÅKE, PAS och SNO:

Namn Post
Karolina Näsén ÅKE S2
Elin Lindberg ÅKE S2
Lisa Olsson ÅKE S4 FEFJ och PAS
Markus Körner ÅKE S4 HBAT
Mannix Kihl ÅKE S4 HBAT och Vice SNO
Axel Ericsson ÅKE S4 TTK
Henrietta Wall SNO, ÅKE S4 SPL
Evelina Husak ÅKE S2
Karl Norberg ÅKE S3 BPR
Matilde Österholm ÅKE S4 SPL
Nora Al Dewany ÅKE S3 SPL
Ninnie Tägström ÅKE S1
Beata Hörberg ÅKE S1
Gerd Waldheim ÅKE S1
Caroline Svärd ÅKE S1
Sanna Backenroth ÅKE FOF 1
Hanna Lövgren ÅKE FOF 1
Emil Danielsson ÅKE FOF 1
Mikaela Kulti ÅKE FOF 1
Emilia Dahlén ÅKE FUMFF 1
Martina Maxstadh ÅKE FUMFF 1
Karolina Landgärds ÅKE FUMFF 1
Sofia Hedman ÅKE FUMFF 1