Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Studienämnden (SN)

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO.

Kontaktpersoner:

 SNO Henrietta Wall
sno@s-sektionen.se
S PAS Vakant

pas.s@s-sektionen.se

 FoF PAS  Vakant

pasfof@s.kth.se

 FUmFF PAS Vakant

pasfumf@s.kth.se

 FoF1  Vakant
 FoF2  Vakant
 FoF3  Vakant
 FUmFF1  Vakant
 FUmFF2  Martina Andersson
 FUmFF3  Sofia Blixt
 S1  Vakant
 S1  Karolina Näsén
 S1  Elin Lindberg
 S2  Malin Andersson
 S2  Vakant
 S3 FEFJ  Lisa Olsson
 S3 TTK  Axel Ericsson
 S3 GIT  Vakant
 S3 HBAT  Markus Körner
 S3 BPR  Lina Mogren
 S3 SPL  Henrietta Wall
 S3 MVT  Kristina Jonsson
 S4 FEFJ  Vakant
 S4 FEFJ  Vakant
 S4 TTK  Vakant
 S4 GIT  Vakant
 S4 HBAT  Mannix Khil
 S4 BPR  Vakant
 S4 SPL  Vakant
 S4 SPL  Vakant
 S4 MVT  Vakant
 S5 FEFJ  Vakant
 S5 TTK  Vakant
 S5 GIT  Vakant
 S5 HBAT  Robabeh Hosseini
 S5 BPR  Olivia Säfström
 S5 SPL Shegufta Newaz
 S5 MVT  Vakant