Email: styrelsen@s.kth.se

Studienämnden (SN)

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO på mail sno@s-sektionen.se

Nuvarande ÅKE, PAS och SNO:

Namn Post
Ninnie Tägström ÅKE S1
Beata Hördberg ÅKE S1
Gerd Waldheim ÅKES1
Caroline Svärd ÅKE S1
Sanna Backenroth ÅKE FOF 1
Hanna Lövgren ÅKE FOF 1
Emil Danielsson ÅKE FOF 1
Mikaela Kulti ÅKE FOF 1
Emilia Dahlén ÅKE FUMFF 1
Martina Maxstadh ÅKE FUMFF 1
Karolina Landgärds ÅKE FUMFF 1
Anna Eriksson ÅKE S2
Elin Lindgren ÅKE S2
Evelina Husak ÅKE S2
Linda Johansson ÅKE FOF 2
Karl Hansson ÅKE FOF 2
Sunny Simonian ÅKE FUMFF 2
Karl Norberg ÅKE S3 BBP
Johanna Dyberg ÅKE S3 MHI
Nora Al Dewany ÅKE S3 STP
Lisa Olsson ÅKE S4 TFOBM
Mannix Kihl ÅKE S4 TCAEM
Axel Ericsson ÅKE S4 TTGTM
Henrietta Wall ÅKE S4 THSSM
Matilde Österholm ÅKE S4 THSSM