Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Studienämnden (SN)

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO.

Kontaktpersoner:

 

 SNO  David Sandelin
sno@s-sektionen.se
 S PAS   Vakant

pass@s.kth.se

 

 FoF PAS  Vakant

pasfof@s.kth.se

 FUmFF PAS  Vakant

pasfumf@s.kth.se

 FoF1  Vakant
 FoF2  Joel Ajne
 FoF3  Vakant
 FUmFF1  Martina Andersson
 FUmFF2  Victorica Kjellström
 FUmFF3  Martin Broms
 FUmFF3  Markus Linell
 S1  Elina Myhr
 S1  Sofia Södergren
 S2  Lina Mogren
 S2  Henrietta Wall
 S2  Markus Kröner
 S3 FEFJ  Gustav Karlsson
 S3 TTK  Vakant
 S3 GIT  Vakant
 S3 HBAT  Mannix Khil
 S3 BPR  Vakant
 S3 SPL  Vakant
 S3 MVT  Vakant
 S4 FEFJ  Eric Tällberg
 S4 FEFJ  Julia Samaan
 S4 TTK  Kristofer Svensson
 S4 GIT  Vakant
 S4 HBAT  Robabeh Hosseini
 S4 BPR  Olivia Säfström
 S4 SPL  Shan Jiang
 S4 SPL  Shegufta Newaz
 S4 MVT  Karl Engström
 S5 FEFJ  Therese Widin
 S5 TTK  Vakant
 S5 GIT  Klas Gustafsson
 S5 HBAT  Vakant
 S5 BPR  Vakant
 S5 SPL  Vakant
 S5 MVT  Vakant