Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Valberedning

I sektionen finns en rad olika funktionärsgrupper och funktionärer som kontinuerligt under året ska tillsättas av sektionens medlemmar. Valberedningens uppdrag är att förbereda sektionen på de kommande valen genom att utlysa de poster som ska tillsättas, hitta lämpliga kandidater till posterna samt hålla intervjuer med dem sökande. Utöver detta har valberedningen också mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att valberedningen baserat på intervjuerna ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.

Valberedningsstyrelsen är funktionärsposter och väljs ut under SM.

Om du vill bli en del av valberedningen eller om du undrar över något kan du kontakta oss på valberedning@s-sektionen.se för mer information.

Valberedningen för verksamhetsåret 17/18 består av:

Matilda Angermund, FOF 3
Sofia Blixt. Fumf 3
Matilda Damström, S3
Astrid Lundman, Fumf 2
Karl Hansson, FoF 1
Karl Mårtensson, S1

Kika också gärna in på vår instagram svalberedningen.