Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Valberedning

Valberedningen har som namnet antyder en del med val att göra. Eftersom sektionen har en del funktionärsposter krävs det också många aktiva som ställer upp och fyller dessa. Valberedningens uppdrag är att intervjua intresserade personer för att hitta taggade och ansvarsfulla människor som ser till att alla dessa poster fylls upp.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du mejla på val[at]s.kth.se