Email: styrelsen@s.kth.se

Valberedning

I sektionen finns en rad olika funktionärsgrupper och funktionärer som kontinuerligt under året ska tillsättas av sektionens medlemmar. Valberedningens uppdrag är att förbereda sektionen på de kommande valen genom att utlysa de poster som ska tillsättas, hitta lämpliga kandidater till posterna samt hålla intervjuer med dem sökande. Utöver detta har valberedningen också mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att valberedningen baserat på intervjuerna ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.

Valberedningsstyrelsen är funktionärsposter och väljs ut under SM.

Om du vill bli en del av valberedningen eller om du undrar över något kan du kontakta oss på valberedning@s-sektionen.se för mer information.

Valberedningen för verksamhetsåret 18/19 består av:

Ossian Ahlkvist, 072 302 65 36
Eira Östlin, 070 637 18 23
Alice Söderqvist, 076 051 31 11
Wilma Andersson, 070 984 33 36
Meliina Lara Matikainen, 072 252 85 30

Kika också gärna in på vår instagram svalberedningen.