Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

S-Jobb

Defigo söker nyexaminerad ingenjör som kan börja jobba till hösten 2018!

 


Jobba som mark och exploateringsingenjör!

Tar du examen i vår och vill jobba med att bygga morgondagens samhälle? Botkyrka kommun i Stockholms län växer och söker nu mark- och exploateringsingenjörer!

I rollen arbetar du framförallt med att leda exploateringsprojekt samt med förädling och förvaltning av kommunens mark. Här kommer du att utvecklas mycket inom främst projektledning, förhandling, avtalsfrågor och relationsskapande. Välkommen till oss!”

http://bit.ly/2FypNsG