Email: styrelsen@s.kth.se

Sektionsarkiv

Här finns sektionens styrdokument. Senast uppdaterat 2018-12-05.

STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion

PM 2018-12-05

Plan för likabehandling

Plan for equal treatment

Jämlikhetsenkät

Equalitysurvey