Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Sektionsarkiv

Här finns sektionens styrdokument. Senast uppdaterat 2018-01-01

STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion

PM 2018-01-01

Plan för likabehandling

Jämlikhetsenkät

Equalitysurvey