Email: styrelsen@s.kth.se

Sektionsarkiv

Här finns sektionens styrdokument. Senast uppdaterat 2019-11-18.

PM 2019-10-30

PM English 2019-10-30

STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion

Plan för likabehandling

Plan for equal treatment

Jämlikhetsenkät

Equalitysurvey