Email: styrelsen@s.kth.se

Sektionsarkiv

Här finns sektionens styrdokument. Senast uppdaterat 2019-08-13.

STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion

Plan för likabehandling

Plan for equal treatment

Jämlikhetsenkät

Equalitysurvey