Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Sektionsarkiv

Här finns sektionens styrdokument. Senast uppdaterat 2017-10-02

STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion

PM 2018-01-01

Plan för likabehandling

Sektionsguiden

Chapter Guide

Jämlikhetsenkät

Equalitysurvey