FC-SAM

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är en fotbollsförening med ett herr- och damlag hemmahörande i
division 6 respektive 7-manna Korpen. Konglig Samhällsbyggnadssektion FC bildades 2014 under
namnet FC Sam men gick under hösten 2015 ihop med Samhällsbyggnadssektionen och är sedan
dess en del av sektionen. Båda lagen består av spelare från Samhällsbyggnadssektionen på
KTH – dels nuvarande studenter men även före detta studenter.

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är ett lag där studenter på sektionen, med hjälp av fotbollen,
kan lära känna varandra närmare och knyta kontakter redan under studietiden. Tanken är att
studenter som läst klart sin utbildning och fortfarande spelar kvar i laget ska fungera som en naturlig
länk ut till arbetslivet för de som fortfarande studerar. Genom starka kontaktnät ska det exempelvis bli
enklare för nuvarande studenter att kunna få sommarpraktik eller extrajobb vid sidan av studierna i
syfte att få en inblick i arbetslivet inför framtiden.

För närvarande består dam- och herrlaget av ca 20 – 30 spelare vardera, alla dessa i blandade
årskurser och inriktningar. Båda lagen har sin respektive styrelse med varsin ordförande. Föreningen
Konglig Samhällsbyggnadssektion FC har en ordförande för båda dessa lag där det vartannat år är en
representant från damlaget och vartannat år en representant från herrlaget.

Instagram: @ fcsamherr @ fcsamdam
Facebook: @Kongligsamhallsbyggnadssektionfc

Damstyrelsen:

Mail: fcsamdam@s-sektionen.se
Ordförande – Clara Rantatalo
Vice Ordförande – Amanda Schyllert
Ekonomiansvarig – Thilde Markström
PR- & eventansvarig – Ingrid Blomfeldt

Herrstyrelsen:

Mail: fcsamherr@s-sektionen.se
Ordförande – Dennis Wallin
Vice Ordförande – Eric Halén
Ekonomiansvarig – Ludvig Holmqvist
PR-ansvarig – Mikael Richnau
Eventansvarig – Måns Lervik
FC-sam logo