FC-SAM

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är en fotbollsförening med ett dam- och herrlag hemmahörande
i division fem respektive division sex i Stockholm. Konglig Samhällsbyggnadssektion FC bildades
2014 under namnet FC Sam men gick under hösten 2015 ihop med Samhällsbyggnadssektionen och
är sedan dess en del av sektionen. Båda lagen består av spelare från Samhällsbyggnadssektionen på
KTH – dels nuvarande studenter men även före detta studenter.

Konglig Samhällsbyggnadssektion FC är ett lag där studenter på sektionen, med hjälp av fotbollen,
kan lära känna varandra närmare och knyta kontakter redan under studietiden. Tanken är att
studenter som läst klart sin utbildning och fortfarande spelar kvar i laget ska fungera som en naturlig
länk ut till arbetslivet för de som fortfarande studerar. Genom kontaktnätverket ska det exempelvis bli
enklare för nuvarande studenter att kunna få sommarpraktik eller extrajobb vid sidan av studierna i
syfte att få en inblick i arbetslivet inför framtiden.

För närvarande består dam- och herrlaget av ca 20 – 30 spelare vardera, alla dessa i blandade
årskurser och inriktningar. Båda lagen har sin respektive styrelse med varsin ordförande. Föreningen
Konglig Samhällsbyggnadssektion FC har en ordförande för båda dessa lag där det vartannat år är en representant från damlaget och vartannat år en representant från herrlaget.

Instagram: @ fcsamherr @ fcsamdam
Facebook: @Kongligsamhallsbyggnadssektionfc

Herrstyrelsen:

Mail: fcsamherr@s-sektionen.se

Ordförande – Leif Nasser
leif.nasser@gmail.com
073-567 60 99
Vice ordförande – Hawler Rabun
hawler.rabun@hotmail.com
073-317 53 91
Ekonomiansvarig – Axel Klint
klintaxel@gmail.com
076-842 17 23
PR-ansvarig – Rickard Luu
rickard.luu@hotmail.com
073-701 48 91
Tränare – Anton Frisk/Axel Truc
070 778 47 93/072 253 17 18

Damstyrelsen:

Mail: fcsamdam@s-sektionen.se

Ordförande – Eleonor von Euler
eleonor.voneuler@gmail.com
0737199074
Ekonomi – Caroline Svärd
carolinesvard.m@gmail.com
0760257653
PR – Matilda Svahn
matildasvahn@live.se
0730333150