För sökande

Till Samhällsbyggnadssektionen tillhör följande utbildningar:

  • Samhällsbyggnad, civilingenjör
  • Fastighet och finans, kandidatutbildning
  • Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, kandidatutbildning

Samhällsbyggnad

Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad passar dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Programmet har utvecklats efter de behov som efterfrågas i samhället i nära samarbete med branschen. De kunskaper i teknik, ekonomi, juridik och planering du får med dig öppnar många
dörrar till det spännande samhällsbyggnadsområdet.

Utbildningen
Utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer ska utformas, bevaras och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Inför årskurs tre väljer du att fördjupa dig inom något av ämnesområdena fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, geografisk IT, miljöteknik och
hållbar infrastruktur, bygg och byggprojektledning eller stads- och trafikplanering. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram​​​​​​​ samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5
Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

Fastighet och finans

Kandidatutbildningen inom Fastighet och finans på KTH passar dig som vill vara delaktig i fastighetsbranschens spännande utveckling med ny teknik och ökad miljömedvetenhet. Efter examen kan du jobba med kvalificerade uppgifter inom såväl fastighetssektorn som den finansiella sektorn. Då sektorerna integreras alltmer ligger utbildningen helt rätt i tiden.

Utbildningen
Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, juridik och management med fokus på den finansiella sektorns roll i ett hållbart samhällsbyggande. Du lär dig om rättssystemet som legal infrastruktur för den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden. Du får kunskap om kundperspektivets betydelse för såväl bank- som fastighetssektorerna. Efter fem obligatoriska terminer väljer du att fördjupa dig inom antingen Fastighetsekonomi eller Finans.

Årskursbeskrivning år 1-3
Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

Kandidatutbildningen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på KTH är skräddarsydd för dig som vill jobba som mäklare eller utvecklare av fastigheter. Den stimulerar ditt samhällsintresse och lär dig att förverkliga idéer kopplat till fysiska platser. Oavsett val av inriktning får du goda karriärmöjligheter inom den spännande fastighetsbranschen. Efter examen har du möjlighet att registreras som fastighetsmäklare.

Utbildningen
Utbildningen ger dig specialkompetens inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Du får även kunskaper i byggnadsteknik, management och geovetenskap. Du lär dig om hur detaljplaner, ägande, rättigheter och politiska beslut hänger ihop på fastighets- och samhällsbyggnadsområdet. Under det andra året väljer du en inriktning mot antingen Fastighetsutveckling eller Fastighetsförmedling. Fastighetsförmedlingsspåret utvecklas i kontinuerligt samråd med
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som är den statliga myndighet som ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. I FMI:s uppdrag ingår också att informera mäklare och konsumenter om god fastighetsmäklarsed. Genom olika kurser i juridik och
etik lägger programmet grund för certifieringen.


Årskursbeskrivning år 1-3
Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)