Om Don-orden

Don-orden är en alumniförening på Samhällsbyggnadssektionen, som grundades den 19 oktober 1934. Dess medlemmar kallas Donar, och de är även för alltid hedersmedlemmar i Samhällsbyggnadssektionen. Varje år utser sektionens styrelse en eller två nya Donar, efter samråd med Don-orden.

Don-orden består av personer som en gång i tiden har tagit examen från Samhällsbyggnadsutbildningen på KTH, eller från dess föregångare Lantmäteri och Väg och Vatten, och som därefter har varit yrkesverksamma i minst 10 år. Med sitt nätverk och engagemang ger Don-orden teknologerna vid Samhällsbyggnadssektionen stöd under studietiden och vid inträdet i arbetslivet. Detta stöd kan bland annat innebära mentorskap och kontaktskapande, påverkan på KTH, samt samvaro under angenäma former vid Samhällsbyggnadssektionens olika begivenheter.

Don-orden verkar också för att i samråd med Samhällsbyggnadssektionen bevara och utveckla de teknologiska traditionerna.

Utöver sin närvaro på vissa gasquer anordnar Don-orden varje termin några luncher på KTH för att möta teknologerna. Vem som helst, oavsett om man går sitt första eller sista år på Samhällsbyggnadsutbildningen, kan signa upp sig till dessa luncher och prata om allt mellan himmel och jord. Självklart bjuder Don-orden på lunchen. Info om Don-luncherna hittar ni på sektionens hemsida https://s-sektionen.se/

Don-orden är alltid ett telefonsamtal bort. Om ni behöver vägledning gällande inriktning på skolan, en ny kontakt ut i arbetslivet eller varför inte lära sig mer om KTHs historia, så är Don-orden rätt förening att kontakta.

Gå in på fliken ”Don-Orden” för att läsa mer om medlemmarna i Don-orden. Där hittar ni även info och kontaktuppgifter.