Kårfullmäktige

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är kårens högst beslutande organ och beslutar främst om de större strategiska dragen som görs, såsom budget, verksamhetsplan, och olika ställningstagande. En kan likna KF till kårens riksdag, där större beslut tas som påverkar alla. 

Som KF-ledamot arbetar en aktivt tillsammans med både THS mer centrala delar och med andra sektioner, för att kunna förbättra var students studietid. Som en del av KF så skapar, utvecklar och framför vi motioner och styrdokument som lägger grunden för alla sektioners stadgar. Just nu försöker vi bland annat lösa hur KF dels kan få mer inflytande över THS:s budgetprocess och öka dess transparens utan att tillföra onödig byråkrati. Det har också påbörjats ett arbete för att underlätta arbetet mellan sektionerna och Nymbles restaurang, då vi ofta använder deras lokaler och alkoholtillstånd vid större event i Nymble.

Valprocessen av KF-ledamöter

Ansökan till KF fungerar på så sätt att alla sektionsmedlemmar kan kandidera till Kårfullmäktige under tidig vårtermin (ofta i mars). Detta följs därefter av en längre röstningsperiod, vars resultat sedan fastställs på ett KF innan vårterminens slut. Mandatperioden för ledamöter i KF är ett år.

Om ni vill veta mer om KF-ledamöternas arbete så kan ni kontakta dem på mail via: kf@s-sektionen.se