Hur fungerar sektionen?

Sektionens syfte

Konglig Samhällsbyggnadssektion, vilket oftas förkortas S-Sektionen, har till syfte att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Med andra ord är S-Sektionen en grupp studenter med det gemensamma intresset att göra alla medlemmars studietid på sektionen till den bästa möjliga!

En del av THS

S-Sektionen är en del av THS (Tekniska Högskolans Studentkår). THS bidrar till att koordinera alla sektioner och föreningar på KTH. Som del av THS får vi ta del av gemensamma resurser, såsom ekonomiska bidrag och bokning av lokaler till förmånligt pris (i Nymble).

Sektionsmedlem

En sektionsmedlem är en person som studerar Samhällsbyggnad eller ett ut av kandidatprogrammen, Fastighet och finans eller Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, på KTH och som har giltigt medlemskap i THS (dvs har betalat sin medlemsavgift för ett givet läsår).

Stadgar och Reglemente (PM)

Som en förening har S-Sektionen stadgar som bestämmer hur sektionens verksamhet ska skötas. Utöver stadgarna har sektionen även ett PM och ett policydokument som i större detalj bestämmer hur sektionen och styrelsen ska fungera. För ytterligare information rekommenderas det att man läser igenom stadgar och PM, som finns under “Sektionsarkiv” i menyn.

Sektionsmöte

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ och utgörs av samtliga närvarande medlemmar. Varje medlem har på ett sektionsmöte yttranderätt, yrkanderätt och en rösträtt. På ett sektionsmöte behandlas propositioner, motioner och enklare frågor m.m.

Styrelsen

Sektionsstyrelsen är sektionsmötets verkställande organ och ansvarig för sektionens verksamhet. Utöver det så jobbar också styrelsen för att förbättra sektionen med egna projekt. Beskrivning av vad varje styrelsemedlem ansvarar för står i PM.

Revision

Sakrevisorerna har i uppgift att granska sektionens verksamhet i förhållande till stadgar och sektionsmötets beslut. De har bl.a. rätt att begära och erhålla upplysningar rörande sektionens förvaltning och verksamhet.