Engagera dig

Så här blir du funktionär på S!

 1. Skaffa information
  Läs PM! I PM kan du hitta de funktionärsposter som finns på sektionen och ett antal punkter som ska följas under verksamhetsåret. PM hittar du på här på hemsidan under “Sektionsarkiv” eller på Canvas under Kurser —> Konglig Samhällsbyggnadssektion—> Filer—> Styrdokument. Prata med studenter som är aktiva i sektionen och hör vad de gör och vad de tycker om sin funktionärspost. Om du vill komma i kontakt med en funktionär men saknar tillvägagångssätt, fråga valberedningen på valberedning@s-sektionen.se

 2. Tänk ut vilken post du vill söka
  Förslag på frågor du kan ställa dig själv: Vad intresserar mig mest? Vilken del av sektionen vill jag utveckla? Hur mycket tid vill jag lägga ner?

 3. Sök posten
  Alla sektionsmedlemmar har rätt att söka de poster som finns i PM. I god tid innan varje sektionsmöte håller rum utlyser Valberedningen de poster som ska tillsättas. Därefter skickar du in din ansökan till valberedning@s-sektionen.se . I din ansökan uppger du vilken post du söker samt namn och kontaktuppgifter om inget annat är utlyst. När du har sökt kommer du inom kort få ett glatt svar från Valberedningen som bekräftelse på att din ansökan har inkommit.
  Obs! Det är även möjligt att spontanansöka en post på självaste sektionsmötet, då utan ett utlåtande från Valberedningen.

 4. Intervju
  För att hitta lämpliga kandidater till posterna kommer Valberedningen vilja hålla en intervju med dig som kandidat. Detta görs för att kunna ge sektionsmedlemmarna den information som behövs inför ett sektionsmöte. Valberedningen har även mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att Valberedningen, baserat på intervjuerna, ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.
 1. På sektionsmötet
  På sektionsmötet väljs alla funktionärsposter. Där kommer du att presentera dig själv och få besvara frågor från övriga sektionsmedlemmar. När alla frågor är besvarade kommer det föras en diskussion angående din kandidatur. Under den tiden kommer du att befinna dig utanför möteslokalen. Den sökande till en post som får flest röster vinner. Sektionsmötet kan även besluta att inte välja någon kandidat och istället vakantsätta posten.

 2. Grattis!
  Du har blivit förtroendevald och är nu en funktionär på Konglig Samhällsbyggnadssektion. Alla poster är verksamma ett år från och med ett specifikt datum som beskrivs i PM. I PM står även de uppdrag du, via din kandidatur, har utlovat att följa.

  Kom ihåg, vi gör det för att det är kul! Lycka till!