Engagera dig

Engagera dig

Vad kul att du hittat hit och vill vara med att bidra till att göra sektionen till en bättre, roligare och mer inkluderande plats för alla! Här finns det tips och råd till dig som vill starta en ny funktionärsgrupp/nämnd, vill bli funktionär i en redan existerande grupp samt om du vill ansöka om medel från EventSfond för att skapa ett kul event för sektionens medlemmar.

Starta ny funktionärsgrupp/nämnd

 1. Dubbelkolla så att gruppen du funderar på att skapa inte redan finns.
  a. Om du hittar en grupp eller nämnd du gärna vill engagera dig i så kan du alltid söka till existerande poster, se mer om detta längre ner på sidan.

 2. Fundera noga över syfte & långsiktighet med gruppen.
  a. Kan du skapa en plattform för att någon annan skall kunna ta vid när den ansvarige kliver av?

 3. Fundera över vilken budget gruppen behöver för att uppfylla sitt syfte under ett års tid.
  a. Om du vill ha inspiration finns gällande och tidigare budgetar alltid på sektionens Canvassida under sökvägen:
  Filer → Gällande dokument 20XX → Budget

 4. Läs PM för existerande grupper som liknar den grupp du tänk starta upp för inspiration.
  a. Gällande PM går alltid att hitta på sektionens Canvassida under sökvägen:
  Filer → Styrdokument → PM

 5. För dialog med styrelsen för stöd och bollplank.
  a. Styrelsen finns här för att stötta och hjälpa alla medlemmar. Våga ställa frågan även om du är osäker!
  b. Styrelsen kontaktas bäst genom kontaktformuläret här på hemsidan eller via styrelsen@s.kth.se

 6. Skriv en motion.
  a. TIPS: spana exempelvis in Essets motion från SM1 2020 eller Qlenods motion till SM2 2021 för inspiration. Detta går att finna på sektionens canvassida under sökvägen:
  Filer → Sektionsmöten → 202X → Motioner

 7. Skicka in motionen till styrelsen inför nästa SM (Sektionsmöte).
  a. Kom ihåg att motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 8 läsdagar (arbetsdagar) före sektionsmötet.

Bli funktionär på S

 1. Skaffa information.
  a. Läs PM! I PM kan du hitta de funktionärsposter som finns på sektionen och ett antal punkter som ska följas under verksamhetsåret. PM hittar du på Konglig Samhällsbyggnad Canvassida via sökvägen:
  Filer → Styrdokument.
  b. Prata med studenter som är aktiva i sektionen och hör vad de gör och vad de tycker om sin funktionärspost. Om du vill komma i kontakt med en funktionär men saknar tillvägagångssätt, fråga valberedningen på valberedning@s-sektionen.se

 2. Tänk ut vilken post du vill söka.
  a. Förslag på frågor du kan ställa dig själv: Vad intresserar mig mest? Vilken del av sektionen vill jag utveckla? Hur mycket tid vill jag lägga ner?

 3. Sök posten.
  a. Alla sektionsmedlemmar har rätt att söka de poster som finns i PM. I god tid innan varje sektionsmöte håller rum utlyser Valberedningen de poster som ska tillsättas. Därefter skickar du in din ansökan till valberedning@s-sektionen.se. I din ansökan uppger du vilken post du söker samt namn och kontaktuppgifter om inget annat är utlyst.
  b. När du har sökt kommer du inom kort få ett glatt svar från Valberedningen som bekräftelse på att din ansökan har inkommit.
  c. Obs! Det är även möjligt att spontanansöka en post på självaste sektionsmötet, då utan ett utlåtande från Valberedningen.

 4. Intervju.
  a. För att hitta lämpliga kandidater till posterna kommer Valberedningen vilja hålla en intervju med dig som kandidat. Detta görs för att kunna ge sektionsmedlemmarna den information som behövs inför ett sektionsmöte. Valberedningen har även mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att Valberedningen, baserat på intervjuerna, ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.

 5. På sektionsmötet.
  a. På sektionsmötet väljs alla funktionärsposter. Där kommer du att presentera dig själv och få besvara frågor från övriga sektionsmedlemmar. När alla frågor är besvarade kommer det föras en diskussion angående din kandidatur. Under den tiden kommer du att befinna dig utanför möteslokalen. Den sökande till en post som får flest röster vinner. Sektionsmötet kan även besluta att inte välja någon kandidat och istället vakantsätta posten.

 6. Grattis!
  a. Du har blivit förtroendevald och är nu en funktionär på Konglig Samhällsbyggnadssektion. Alla poster är verksamma ett år från och med ett specifikt datum som beskrivs i PM. I PM står även de uppdrag du, via din kandidatur, har utlovat att följa.

Sök bidrag från EventSfond

EventSfond är en budgetpost som finns med syftet att skapa mervärde för alla sektionsmedlemmar. Som sektionsmedlem kan man alltså söka pengar från fonden för att skapa event där alla sektionsmedlemmar har en chans att anmäla sig/delta (om inte särskilda skäl föreligger). Ansökningar prövas av styrelsen i enlighet med Policyn för ansökningar till EventSfonden. Ansökan skickas via email till styrelsen@s.kth.se eller via kontaktformuläret på hemsidan. Tänk på att skicka in ansökan senast 14 dagar innan eventet äger rum. 

I ansökan ska följande punkter ingå:

 • En beskrivning av eventet och hur bidraget gynnar sektionens medlemmar. 
 • En budget där det tydligt framgår vad de ansökta pengarna är tänkta att bidra till.

För att få ta del av pengarna ska man:

 • Vid utlägg: Lämna in kvitto på utlägget häftat på konteringspapper (som finns i skåpet i OaSen eller i Canvas → Filer → Gällande dokument 2023). Fyll i konteringspappret och rutan “Utlägg från fond” och lämna in i brevlådan för Styrelsen och Lava.
 • Vid faktura: Meddela kassören att det ska läggas på budgetposten EventSfond.  

Vid övriga tankar och funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta styrelsen, antingen via kontaktformuläret här på hemsidan eller genom att maila oss till styrelsen@s.kth.se.