Qlenod

Qlenod värnar om sektionens alla traditioner och klenoder. Qlenod ska bevara och ta hand om traditionsrika föremål från både Samhällsbyggnadssektionen och de gamla sektionerna Lantmäteri och Väg och Vatten. En av de viktigaste uppgifterna är att se till så att de buteljgröna overallerna beställs in och finns till försäljning för studenter på sektionen. Gruppen designar även och håller i försäljning av olika sorts märken att fylla overallerna med.

Till försäljning finns också allt från Samhällsbyggnadssektionens sångböcker, som är fyllda med de flesta gasquevisorna och lite allmän gasqueettikett, till manschettknappar med sektionsmärket på. Utöver detta så anordnar Qlenodgruppen även märkesritartävlingar, lunchförsäljningar och kanske håller i en torsdagspub någon gång ibland.

Qlenod har en grupp och Qlenodansvarig väljs på ett sektionsmöte varje vår. Hör av dig om du är intresserad av att engagera dig.

Instagram: @qlenod

Facebook:@qlenod

Kontakt
Bella Franzén | qlenod@s-sektionen.se