Qlenod

Qlenod värnar om sektionens alla traditioner och klenoder. Qlenod ska bevara och ta hand om traditionsrika föremål från både Samhällsbyggnadssektionen och de gamla sektionerna Lantmäteri och Väg och Vatten.

En av de viktigaste uppgifterna är att se till så att de buteljgröna overallerna beställs in och finns till försäljning för studenter på sektionen. Till försäljning finns även sektionens sångböcker och märken att sätta på sin ovve.

Utöver detta så är en viktig del av Qlenod att designa nya märken till sektionen och anordna märkesritartävlignar. Vidare anordnar Qlenod årliga evenemang, däribland ovvegasquer, ovvedagen och pubar.

Qlenod delas därav upp i tre delgrupper – Qunnighetsgruppen som tar hand om sektionshistorian med mera, Qluddgruppen som designar och producerar märken samt Qalasgruppen som planerar evenemangen. Alla dessa grupper har en konsulent som ansvarar över respektive undergrupp och hela Qlenod har en Qlenodintendent som har ett övergripande ansvar.

Instagram: @qlenod

Kontakt
Qlenodintendent: Martin Dugandzic | qlenod@s-sektionen.se
Qunnighetskonsulent: Amanda Schyllert | klenod.qlenod@s-sektionen.se
Qluddkonsulent: Kalle Lindgren | design.qlenod@s-sektionen.se
Qalaskonsulent: Lukas Castan | event.qlenod@s-sektionen.se