Don Croquet

image021

Namn: Ulf Sandgren (L-67)
Invald: 2003
Inriktningar: Geodesi och Geoinformatik
Vem är Don:

Närmar mig pensionen efter 40 års yrkesverksamhet. Min arbetsgivare har huvudsakligen varit Lantmäteriet där jag haft ett flertal olika tjänster. F n arbetar jag på generaldirektörens stab med verksamhetsutveckling och internationella relationer. Nyligen avslutade jag ett arbete som projektledare för geodataprojektet, som varit ett brett upplagt arbete med att implementera EU-direktivet Inspire och skapa effektivare hantering av geodata i samhället. Tidigare har jag också arbetat 4 år på Länsstyrelsen i Dalarna, 3 år som chef för Utvecklingsrådet för landskapsinformation samt 3 år inom regeringskansliet.

Sektionsengagemang: Internationell funktionär

Mailadress: ulfsandgren@telia.com
Telefon: