Don Donson

donson

Namn: Ola Månsson (V-78)
Invald: 1999
Inriktningar: Huskonstruktion, Anläggningsprojektering, Byggprojektledning, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don:

Är idag VD för Sveriges Byggindustrier. Före det har jag jobbat 18 år i Skanska alltifrån planieringsingenjör till VD för Skanska Teknik, därefter två år som VD och Koncernchef för HifabGruppen, därefter åtta år som installatör som regionchef för Stockholm och norra Sverige på NVS Installation. Jag har varit Don sedan -99. Under mitt yrkesliv har jag varit aktiv i Samhällsbyggnadslänken på KTH o bl a 7 år som ordförande. Jag bor på en gård utanför Uppsala och ägnar fritiden åt gården, jakt, skidåkning och tennis!

Klubbmästare – 80, Ordförande -81- KVSIF -78-83

Mailadress: ola.mansson[at]sverigesbyggindustrier.se
Telefon: