Don Indx

Namn: Christina Gustafsson (L-72)
Invald: 2003
Inriktningar: Fastighetsekonomi, Fastighet och Finans
Vem är Don: Började att forska på KTH och tog Tekn. Licenciatexamen 1986. Har arbetat på Vägverket, Värderingshuset (numera DTZ), Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Fastighetsindex och numera på IPD Norden. Undervisar några timmar per år på KTH.

 

 

Mailadress:
Telefon: 08-400 252 37